Фотографија од главната улица во Кичево и тврдење на локален жител укажуваат дека во Кичево нема владеење на правото и дека дел од полицијата се плаши или е под влијание на локални моќници на кои не им може ништо.

Според тврдењето поткрепено со фотографија еден таков локален моќник возел во спротивен правец а кога полицијата дошла да го казни морала да замине без пријава.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *